Güvenlik Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS); iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin, başarının ve büyümenin tamamlayıcı bir parçası olduğuna inanır. Bu yüzden HAOS tüm çalışan, taşeron ve ziyaretçiler için sağlıklı ve güvenli ortam taahhüt eder.

Bu taahhütü gerçekleştirmek için HAOS;

• Riskleri tanımlayıp yok eder yada etkilerini en alt seviyeye indirir
• Yönetim katkısını ve çalışan katılımını en üst seviyeye yükseltir
• Yasal yükümlülükleri yerine getirir
• Eğitimler vererek çalışanları ve taşeronlarını riskler, görev ve sorumluluklar anlamında bilinçlendirir
• Bu politikayı ilgili tüm taraflara iletir
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

isguvenligi1812